Knjige na temo ekoremediacij, učnega poligona, raziskovanja prsti ...


Rodovitna zemlja
Rodovitna zemlja
Cena:  5 €

Ekoremediacije okoli nas
Ekoremediacije okoli nas
Cena:  15 €

Agroekologija danes
Agroekologija danes
Cena:  15 €

Enostavna samooskrba
Enostavna samooskrba
Cena:  5 €

Ekoremediacija vodnih ekosistemov
Ekoremediacija vodnih ekosistemov
Cena:  15 €

Ekoremediacija kopenskih ekosistemov
Ekoremediacija kopenskih ekosistemov
Cena:  15 €

Naravni vrt
Naravni vrt
Cena:  5 €

Samooskrba v praksi
Samooskrba v praksi
Cena:  5 €

Prepoznavnost Slovenije z učnimi regijami
Prepoznavnost Slovenije z učnimi regijami
Cena:  10 €

Naravni čistilni sistemi
Naravni čistilni sistemi
Cena:  10 €

Ekoremediacije in podnebne spremembe
Ekoremediacije in podnebne spremembe
Cena:  10 €

Ekosistemski pogled na prsti
Ekosistemski pogled na prsti
Cena:  10 €

Geografski pogled na problematiko vodovja v Aziji
Geografski pogled na problematiko vodovja v Aziji
Cena:  10 €

Metodologija raziskovanja prsti
Metodologija raziskovanja prsti
Cena:  10 €

Učni poligon za samooskrbo Dole
Učni poligon za samooskrbo Dole
Cena:  10 €

Lokalni in regionalni trajnostni razvoj
Lokalni in regionalni trajnostni razvoj
Cena:  10 €