INŠTITUT

Inštitut za promocijo varstva okolja (IPVO) ima sedež v Mariboru na Koroški cesti 57 in poslovno enoto v Poljčanah, Lušečka vas 14. 

IPVO upravlja Učni poligon za samooskrbo Dole, kjer so prikazane praktične ureditve, kako postati samooskrben. Delo poteka tako na terenu, kakor v pisarni (projekti in raziskave). 


VIZIJA

Naša vizija je usmerjena v prenos akademskega znanja v prakso, kjer se nova dognanja vkjučijo v način življenja ljudi, kar lahko pozitivno vpliva na naravo in okolje. Prenašamo znanje v prakso!


POSLANSTVO

IPVO z inovativnimi pristopi odpira nove možnosti zelenih delovnih mest, in promovira zdravo, odgovorno in samooskrbno življenje vseh.