RAZISKAVE

1. Oživitev degradiranih območij.

2. Aktiviranje zemlje za uspevanje rastlin.

3. Zadrževanje vode.

4. Trajnostni alternativni objekti.

5. Naravni viri za samooskrbo.

6. Ponovna raba v samooskrbi. 

7. Inovativni pristopi v izobraževanju. 

 

Svetlobni koren v polni rasti
Svetlobni koren v polni rasti

 

 

Svetlobni koren v polni rasti  jurta dole notranjost