UČNI POLIGON ZA SAMOOSKRBO DOLE


UČNI POLIGON ZA SAMOOSKRBO DOLE

Območje se imenuje učni poligon zato, ker je namenjeno prikazu raznovrstnih pristopov trajnostnega načina življenja. Kot družba smo se namreč znašli pred nevarno prelomnico, ki nas loči od odvisnosti od trgovin in kemiziranega načina življenja ter možnostjo, da se vsaj postavimo na lastne noge in postanemo samooskrbni. Prav te možnosti lahko vidimo na Učnem poligonu za samooskrbo! Alternativni objekti za bivanje in shranjevanje pridelkov (mongolska hiša jurta in zemljanka), pridobivanje sončne energije, lastni vodni viri in permakulturne pridelovalne površine. Območje je popolnoma samooskrbo in ni odvisno od državnih sistemov. Zbiramo deževnico in jo ponovno rabimo. Na pred leti nerodovitni zemljini se sedaj širijo različni tipi gred, od gomilastih, visokih,  grede za 365 dni, grede na paletah in zeliščne spiralne grede. Skupna lastnost teh pristopov je, da olajšajo delo, da porabimo ostanek rastlin za rast novih in da pridelamo hrano brez kemikalij.  Izdelke je možno videti in nekatere tudi kupiti v zemljanki. Na Učnem poligonu spoznamo številne možnosti samooskrbe, od pridelave, predelave in uporabe tradicije in inovacij za zdravo in zadovoljno življenje.

   

 Kontakt: ana.vovk@gmail.com, 051 622 766, www.ipvo.si  in fb ucni poligon Dole.